Για αρχή, ποιοι είμαστε;

Εισαγωγή

Γεια σας! Είμαστε η Vacaciones eDreams S.L., γνωστή σε εσάς ως η εμπορική επωνυμία αυτής της Πλατφόρμας. Όταν αναφέρονται σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου οι λέξεις "Εμείς", "εμάς" ή "δικό μας", εννοείται η Vacaciones eDreams, S.L. που ενεργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Οι υποσχέσεις μας για την προστασία του προσωπικού απορρήτου:

 • Εκτιμούμε το ιδιωτικό σας απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας
 • Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για την καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία σας μαζί μας
 • Εσείς ελέγχετε τα δεδομένα σας
 • Πολλές Πλατφόρμες, μία Δήλωση απορρήτου

Η Vacaciones eDreams, S.L. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ισπανία, με αριθμό φορολογικού μητρώου ESB61965778. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας για το απόρρητο για οποιοδήποτε θέμα προστασίας δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις Πλατφόρμες μας. Η εμπιστοσύνη σας είναι η πιο σημαντική αξία για εμάς. Για αυτόν τον λόγο, σε αυτήν τη Δήλωση απορρήτου θα σας εξηγήσουμε τις ευθύνες μας σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τη διαβάσετε και, εάν έχετε σχετικές ερωτήσεις, μπορείτε να μας τις πείτε στη Φόρμας για το απόρρητο .

Μετά από αυτό, μπορείτε να κλείσετε την επόμενη περιπέτειά σας μέσω της πλατφόρμας μας.


Ορισμοί

Έχουμε προετοιμάσει την ενότητα ορισμών που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την παρούσα Δήλωση απορρήτου:

Αυτοματοποιημένες Αποφάσεις : H λήψη αποφάσεων βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα σχετικά με αυτόν ή αυτήν ή παρόμοια επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό αυτόν ή αυτήν [όπως ορίζεται στο άρθρο 22.1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων•της ΕΕ (ΓΚΠΔ)].
Σημείωση: Όπως θα δείτε παρακάτω, δεν λαμβάνουμε Αυτοματοποιημένες Αποφάσεις.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων : Οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των σκοπών και των μέσων επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Σημείωση: Εμείς λειτουργούμε ως οι Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων των δεδομένων σας, με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. Εάν επιλέξετε να κάνετε κράτηση ενός εισιτηρίου μέσω των Πλατφορμών μας, θα αποστείλουμε τα δεδομένα σας σε έναν άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων – τον αερομεταφορέα ή τον πάροχο άλλων υπηρεσιών (π.χ. συνεργάτες κρατήσεων ή παγκόσμια συστήματα διανομής), ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για δικούς του σκοπούς και με βάση τα δικά του μέσα, όπως περιγράφεται στη δική του Δήλωση απορρήτου (η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπό του). Μπορείτε να δείτε παρακάτω μια επισκόπηση των κατηγοριών Υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με τους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, η αποκάλυψη των δεδομένων σας σε οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα σας και, σε περίπτωση συμβάντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, πρέπει να τα χειρίζεται και να ανταποκρίνεται κατάλληλα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων : Ένα τρίτο μέρος που βοηθά μόνο στην επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Σημείωση: Εμείς, ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε πολλές υπηρεσίες τρίτων στις οποίες αναθέτουμε ορισμένα τμήματα των δραστηριοτήτων μας, τα οποία δεν εκτελούμε εμείς οι ίδιοι για διάφορους λόγους, όπως η οικονομική αποδοτικότητα. Ένας Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες μας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, εξακολουθούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τα δεδομένα σας και ο Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε μη συμβατό σκοπό.

Νομικές βάσεις : Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι νόμιμη μόνον εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω βάσεις (άρθρο 6 του ΓΚΠΔ).
Σημείωση: Για τις έξι νομικές βάσεις που καλύπτονται από τη νομοθεσία, ουσιαστικά θα βασιστούμε στη Συναίνεση, τη Σύμβαση, τη Νομική Υποχρέωση ή το Έννομο Συμφέρον. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να βασιστούμε στο Ζωτικό Συμφέρον ή στο Δημόσιο Καθήκον. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

Προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Δήλωση απορρήτου αναφέρονται επίσης ως "τα δεδομένα σας") : Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με άμεσα ή έμμεσα προσδιοριζόμενο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο σε εσάς, ως φυσικό πρόσωπο.
Πλατφόρμες : Όλες οι υπηρεσίες (ιστότοποι, εφαρμογές, τηλεφωνικό κέντρο κ.λπ.) που διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα : Τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική καταγωγή, την εθνοτική ομάδα, τη θρησκεία, την υγεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τα βιομετρικά δεδομένα αποτελούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ).
Σημείωση: Όπως θα δείτε παρακάτω, κανονικά δεν θα επεξεργαζόμαστε Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Τρίτες χώρες : Χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η ισχύς του ΓΚΠΔ. Προς το παρόν, ως τρίτες χώρες εννοούμε όλες τις χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας).


Ποιος είναι ο Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων;

Έχουμε έναν κοινό Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς όλες τις εργασίες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται σχετικά με το απόρρητό σας και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων μέσω της Privacy Form για να ασκήσετε κάθε δικαίωμα προστασίας δεδομένων, να επιλύσετε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας ή/και για οποιοδήποτε θέμα προστασίας δεδομένων που θέλετε να συζητήσετε μαζί μας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα και το αίτημά σας προτού προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες σχετικά με το αίτημά σας.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Ο κύριος σκοπός είναι να σας προσφέρουμε υπηρεσίες διαμεσολάβησης που σχετίζονται με ταξίδια. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής:

Κράτηση

Νομικές βάσεις: #Σύμβαση #Έννομο Συμφέρον

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς, σας ζητάμε μόνο τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να σας παρέχουμε υπηρεσίες διαμεσολάβησης για συμβάσεις ταξιδιωτικών προϊόντων. Η διαδικασία κράτησης μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις Πλατφόρμες μας.

Αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση και τη διαχείριση της κράτησής σας, την επικοινωνία με email, κλήσεις ή SMS σε σχέση με την κράτησή σας (π.χ. επιβεβαιώσεις, τροποποιήσεις και υπενθυμίσεις), που μας επιτρέπουν να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Η διαχείριση αυτών των τύπων επικοινωνίας θα μπορούσε να γίνεται από εμάς ή από τους ταξιδιωτικούς συνεργάτες μας.
Προσπαθούμε να σας δείξουμε τα πιο σχετικά με εσάς ταξιδιωτικά δεδομένα και να σας βοηθήσουμε με εξατομικευμένο τρόπο στην κράτησή σας και μετά από αυτήν.
Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για μελλοντικές κρατήσεις, για να σας διευκολύνουμε να ολοκληρώσετε μια κράτηση μαζί μας.
Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα ταυτότητας που χρησιμοποιούμε θα είναι το email σας, το οποίο θα καταχωρίσετε κατά στην κράτηση ή τον λογαριασμό σας.


Λογαριασμός χρήστη

Νομικές βάσεις: #Σύμβαση #Η Συναίνεσή σας #Έννομο Συμφέρον

Στις πλατφόρμες μας μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τη διαχείριση του λογαριασμού σας και με στόχο να σας δείξουμε την πιο σχετική ταξιδιωτική κράτηση και εμπειρία μετά την κράτηση, επιτρέποντάς σας να κάνετε πολλά χρήσιμα πράγματα, όπως περιγράφονται στην ενότητα Γενικοί όροι και προϋποθέσεις.

Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για μελλοντικές κρατήσεις, για να σας διευκολύνουμε να ολοκληρώσετε μια κράτηση μαζί μας και να σας αναγνωρίσουμε όταν επισκεφτείτε ξανά τις Πλατφόρμες μας, για να βελτιώσετε την εμπειρία χρήσης από μέρους σας. Θα αποθηκεύουμε με ασφάλεια τα δεδομένα σας για σκοπούς πληρωμής, όπως για παράδειγμα, για το κόστος συνδρομής eDreams Prime.


Ταξιδιωτικές υπηρεσίες

Νομικές βάσεις: #Σύμβαση #Η Συναίνεσή σας #Έννομο Συμφέρον

Ως ταξιδιωτικός πράκτορας, ενδέχεται να σας προσφέρουμε και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου θα ισχύει για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων με βάση άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, πριν ή κατά τη συμπλήρωση των δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε εκτός από αυτές που καλύπτονται ήδη στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.


Επικοινωνία

Νομικές βάσεις: #Σύμβαση #Η Συναίνεσή σας #Έννομο Συμφέρον

Εκτός από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται ήδη στην υποενότητα "Κράτηση", μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τα διαφορετικά μέσα που θα παρέχονται από εσάς και για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα από εσάς ή από οποιονδήποτε πάροχο ταξιδιών και να το χειριστούμε. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών μας και είμαστε προσεκτικοί με την προσωπική κατάσταση κάθε πελάτη μας, προκειμένου να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες μας.

Για να θυμόμαστε την αναζήτησή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο μία φορά, σε περίπτωση που δεν έχετε οριστικοποιήσει μια κράτηση ηλεκτρονικά, καθώς πιστεύουμε ότι αυτή η πρόσθετη υπηρεσία σάς ωφελεί, επιτρέποντάς σας να συνεχίσετε την κράτηση χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας.

Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν χρειάζεστε βοήθεια ενώ βρίσκεστε εκτός της έδρας σας ή να σας παρέχουμε άλλα δεδομένα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας φανούν χρήσιμα στον σχεδιασμό του ταξιδιού σας ή για να το απολαύσετε στο μέγιστο, ή δεδομένα για επερχόμενα ταξίδια ή μια επισκόπηση των προηγούμενων κρατήσεων που κάνατε μαζί μας.

Ίσως χρειαστεί να σας στείλουμε άλλα διαχειριστικά μηνύματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις ασφαλείας.

Για να σας ζητήσουμε να παρέχετε μια κριτική σχετικά με την εμπειρία σας ή με τον πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή να σας ζητήσουμε να λάβετε μέρος σε μια έρευνα αγοράς που διεξάγουμε. Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα σχόλια μπορεί να γίνουν διαθέσιμα σε άλλους πελάτες, για να τους βοηθήσουν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Σε περίπτωση που συμφωνείτε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα αγοράς, θα σας ενημερώσουμε σχετικά τα δεδομένα που συλλέγονται και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω.


Δραστηριότητες μάρκετινγκ

Νομικές βάσεις: #Έννομο Συμφέρον #Η Συναίνεσή σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

Για να σας στέλνουμε τακτικά νέα για ταξιδιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από την επικοινωνία μάρκετινγκ μέσω email εύκολα και ανά πάσα στιγμή, απλώς κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ή άλλη επικοινωνία.

Για να διαχειριζόμαστε κάθε προωθητική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχετε. Όταν κάνετε κράτηση μαζί μας, εγγράφεστε στα ενημερωτικά δελτία μας, εκτός αν δηλώσετε διαφορετικά πριν επιβεβαιώσετε την κράτησή σας. Σε κάθε περίπτωση, να θυμάστε ότι θα μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή σε κάθε εμπορική επικοινωνία, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που εμφανίζεται στο υποσέλιδο.

Ενδέχεται να σας δείχνουμε προσαρμοσμένες προσφορές στις Πλατφόρμες μας ή σε πλατφόρμες τρίτων (συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης) και το περιεχόμενο του ιστότοπου που εμφανίζεται σε εσάς μπορεί να είναι εξατομικευμένο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση σε τέτοιες προσφορές στον ιστότοπό μας ή σε ιστότοπους με κοινή εμπορική επωνυμία. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να κάνετε κράτηση σε άλλες προσφορές ή προϊόντα τρίτων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.


Καταγραφές κλήσεων και συνομιλιών

Νομικές βάσεις: #Έννομο Συμφέρον #Η Συναίνεσή σας

Όταν επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες πελατών μας, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε κλήσεις και ηλεκτρονικές επικοινωνίες με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας, αναλύσεις, εκπαίδευση του προσωπικού και σκοπούς νομικών διαφορών.

Το προσωπικό μας μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο ταυτότητας, διασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία της κράτησής σας παραμένουν εμπιστευτικά.

Δεν καταγράφονται όλες οι κλήσεις ή οι συνομιλίες και τα αρχεία καταγραφής διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και διαγράφονται αυτόματα στη συνέχεια (εκτός εάν έχουμε έννομο συμφέρον να διατηρήσουμε τέτοιες καταγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης περιπτώσεων απάτης και νομικών σκοπών).

Λάβετε υπόψη ότι, όταν χρησιμοποιείτε κάποια λειτουργία τρίτου μέρους, το εν λόγω τρίτο μέρος μπορεί να ενεργεί ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ως ο Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με την αντίστοιχη Δήλωση απορρήτου.


Βελτίωση των υπηρεσιών μας ή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

Νομική βάση: #Έννομο Συμφέρον

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς ανάλυσης.

Αυτό αποτελεί μέρος της προσπάθειας μας για βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς δοκιμών, αντιμετώπισης προβλημάτων και βελτίωσης της λειτουργικότητας και της ποιότητας των διαδικτυακών ταξιδιωτικών υπηρεσιών μας. Ο κύριος στόχος είναι να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικτυακές Πλατφόρμες μας ανάλογα με τις ανάγκες σας, καθιστώντας τον ιστότοπό μας ευκολότερο και πιο διασκεδαστικό ως προς τη χρήση. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε ανώνυμα δεδομένα ή να εφαρμόζουμε ψευδωνυμοποίηση δεδομένων για αυτούς τους αναλυτικούς σκοπούς.


Προώθηση ασφαλούς και αξιόπιστης υπηρεσίας

Νομικές βάσεις: #Νομική Υποχρέωση #Έννομο Συμφέρον

Προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο περιβάλλον για εσάς, τους συνταξιδιώτες σας, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας και τους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων ή ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων, καθώς και για σκοπούς ασφαλείας (π.χ. έλεγχος ταυτότητας χρηστών και κρατήσεων). Για τους σκοπούς αυτούς, ενδέχεται να χρειαστεί να σταματήσουμε ή να θέσουμε σε αναμονή ορισμένες κρατήσεις.

Ένα παράδειγμα είναι η πολιτική μας για πέντε απόπειρες εισαγωγής κωδικού πρόσβασης (αν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό πρόσβασής σας περισσότερες από πέντε φορές, θα θέσουμε τον λογαριασμό σας σε αναστολή, ζητώντας σας να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας).

Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο προληπτικός έλεγχος κλεμμένων διαπιστευτηρίων στο διαδίκτυο (αν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι τα διαπιστευτήριά σας μπορεί να έχουν παραβιαστεί, ενδέχεται επίσης να θέσουμε τον λογαριασμό σας σε αναστολή και να σας ζητήσουμε να τον ενεργοποιήσετε ξανά με νέο κωδικό πρόσβασης).

Με αυτά τα παραδείγματα, μεταξύ άλλων ενεργειών, προστατεύουμε τα δεδομένα σας και μειώνουμε τον κίνδυνο απάτης.


Νομικοί σκοποί

Νομικές βάσεις: #Νομική Υποχρέωση #Έννομο Συμφέρον

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών, για ρυθμιστικές έρευνες και συμμόρφωση, για την επιβολή των Γενικών όρων και προϋποθέσεων της εταιρείας μας ή για τη συμμόρφωση με νομικά αιτήματα από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.


Σε ποια Νομική Βάση στηριζόμαστε;

Οι κύριες Νομικές Βάσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι εξής #Η Συναίνεσή σας #Σύμβαση #Νομική Υποχρέωση #Έννομο Συμφέρον

 • Η Συναίνεσή σας: yΣυναινέσατε σε μια συγκεκριμένη χρήση των δεδομένων σας. Θα λαμβάνουμε πάντα τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν ισχύει άλλη Νομική Βάση. Θα σας παρέχουμε διαφανείς πληροφορίες τη στιγμή λήψης της συναίνεσής σας. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται σε προσβάσιμη μορφή, γραμμένες με σαφήνεια. Εάν τα δεδομένα δεν ληφθούν απευθείας από εσάς, τότε αυτές οι πληροφορίες θα σας παρασχεθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήψη των δεδομένων.
 • Σύμβαση: Έχετε συνάψει μια σύμβαση ή προσύμβαση με εμάς. Για παράδειγμα, κατά την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου ή ξενοδοχείου με εμάς, χρειαζόμαστε σχετικά δεδομένα για να επεξεργαστούμε την κράτησή σας.
 • Νομική Υποχρέωση: Έχουμε μια νομική υποχρέωση. Τυπικά, οι λογιστικοί και φορολογικοί κανονισμοί απαιτούν την αποθήκευση των απαραίτητων δεδομένων για σκοπούς συμμόρφωσης.
 • Έννομο Συμφέρον: Αφορά το έννομο συμφέρον μας και κρίνεται ότι δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας με σημαντικό τρόπο.

Άλλες νομικές βάσεις που χρησιμοποιούνται μόνο κατ' εξαίρεση:

 • Ζωτικό Συμφέρον: Εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος έχετε ένα ζωτικό συμφέρον. Υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα στηριζόμενοι σε αυτήν τη νομική βάση, αλλά αν το κάνουμε, θα σας ενημερώσουμε.
 • Δημόσιο Καθήκον:Έχουμε να επιτελέσουμε ένα δημόσιο καθήκον. Υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα στηριζόμενοι σε αυτήν τη νομική βάση, αλλά αν το κάνουμε, θα σας ενημερώσουμε.


Δεν λαμβάνουμε Αυτοματοποιημένες Αποφάσεις

Δεν λαμβάνουμε Αυτοματοποιημένες Αποφάσεις βάσει προφίλ, πέρα από το έννομο συμφέρον της πρόληψης της απάτης και της προσαρμογής της εμπειρίας χρήστη, του μάρκετινγκ και της διαφήμισης.

Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια Αυτοματοποιημένη Απόφαση δεν θα παράγει νομικά αποτελέσματα ούτε θα σας επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό.

Σε περίπτωση που λάβουμε οποιαδήποτε Αυτοματοποιημένη Απόφαση, θα εφαρμόσουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα και θα σας ενημερώσουμε.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Υπάρχουν διαφορετικές προελεύσεις των δεδομένων. Μπορούν να είναι κυρίως Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς και Δεδομένα που συλλέγουμε εμείς από εσάς Παρακάτω ακολουθούν κατηγορίες δεδομένων που σχετίζονται με ένα άτομο (οι κατηγορίες δεν είναι αποκλειστικές, τα δεδομένα ενδέχεται να αφορούν πολλαπλές κατηγορίες):

Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας

Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να την ταυτοποίησή σας ως φυσικού προσώπου ή/και δεδομένα που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για παράδειγμα: το όνομα, το επώνυμο, το φύλο, η εθνικότητα, η διεύθυνση τιμολόγησης, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου.

Λάβετε υπόψη ότι το email σας θα είναι τα δεδομένα ταυτότητάς σας. Θα μπορούμε να συνδέσουμε τα δεδομένα σας με βάση το email σας.


Δεδομένα λογαριασμού και ρυθμίσεων

Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς Δεδομένα που δημιουργείτε κατά τη χρήση του λογαριασμού σας.

Για παράδειγμα: το email και ο κωδικός πρόσβασης (δεν αποθηκεύουμε ποτέ τους κωδικούς πρόσβασης σε μη κρυπτογραφημένη μορφή), ειδοποιήσεις τιμών, το ιστορικό αναζήτησης, συγκεκριμένες ρυθμίσεις, προτιμώμενες επιλογές και άλλα στοιχεία που αποθηκεύονται στον λογαριασμό σας. Αυτό ισχύει επίσης εάν έχετε έναν λογαριασμό eDreams Prime.


Δεδομένα πληρωμής

Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς για την εκτέλεση της πληρωμής.

Συνήθως, αυτό σημαίνει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής. Για παράδειγμα: ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, το όνομα του κατόχου της κάρτας και η ημερομηνία λήξης (δεν αποθηκεύουμε ποτέ τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας σε μη κρυπτογραφημένη μορφή).


Δεδομένα σχετικά με ταξίδια

Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς Τα δεδομένα που μας παρέχετε εσείς κατά τη διαδικασία κράτησης, όλα όσα επιλέγετε στο έντυπο παραγγελίας και τι αλλάζετε αργότερα ή αγοράζετε ως προσθήκη στην αρχική παραγγελία.

Για παράδειγμα: ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της ταυτότητας ή/και του διαβατηρίου, στοιχεία επικοινωνίας, ταξιδιωτικές προτιμήσεις, κάρτες επιβίβασης ή ηλεκτρονικά εισιτήρια.

Λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση που παρέχετε δεδομένα ατόμων που ταξιδεύουν μαζί σας, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως λάβει τη συναίνεσή άλλων ατόμων πριν μας παράσχετε τα δεδομένα και τις ταξιδιωτικές προτιμήσεις τους, καθώς οποιαδήποτε πρόσβαση για προβολή ή αλλαγή των δεδομένων τους θα είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του δικού σας λογαριασμού ή email.


Δεδομένα επικοινωνίας

Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς Δεδομένα που συλλέγουμε εμείς από εσάςΔεδομένα από όλα τα μηνύματα κειμένου και τις φωνητικές επικοινωνίες που ανταλλάσσεστε μεταξύ μας ως προς τα αιτήματά σας.

Για παράδειγμα: περιπτώσεις υποστήριξης πελατών, μεταδεδομένα και σημειώσεις που δημιουργούνται από τα συστήματα και τους αντιπροσώπους μας.


Δεδομένα αναζήτησης και συσκευής

Δεδομένα που συλλέγουμε εμείς από εσάς

Για παράδειγμα: η διεύθυνση IP, ο τύπος προγράμματος περιήγησης, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, η γεωγραφική θέση, τεχνικά δεδομένα σχετικά με τη συσκευή, σελίδες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση και σύνδεσμοι στους οποίους έχετε κάνει κλικ, η ώρα και η διάρκεια του αιτήματος και της επίσκεψης, η μέθοδος που χρησιμοποιήσατε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να συσχετίσουμε αυτά τα δεδομένα με τον λογαριασμό σας.

Ειδοποίηση για τα Cookies. Χρήση Cookies


Γιατί δεν επεξεργαζόμαστε Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις συνθήκες στις οποίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αποφύγετε την παροχή Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο και ζητηθεί ρητά.

Ένα παράδειγμα ενδεχόμενης συλλογής και επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων θα ήταν αν προέκυπταν εξαιρετικές περιστάσεις, όπως μια έκτακτη ανάγκη που αφορά την υγεία, όπου θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να μας παράσχετε τα σχετικά δεδομένα προκειμένου να τα μοιραστούμε με την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία στην οποία κάνατε κράτηση, για να εξομαλυνθεί, για παράδειγμα, η διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων ή για υποχρεωτικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμοστούν τα αντίστοιχα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Επιπλέον, μπορείτε να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε την αεροπορική εταιρεία, το ξενοδοχείο κ.λπ. σχετικά με μια ειδική υπηρεσία (όπως ένα μενού ή ένα προσαρμοσμένο δωμάτιο), που δεν αποτελεί από μόνης της Ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αλλά μπορεί να υπονοεί ή να προτείνει δεδομένα σχετικά με τη θρησκεία, την υγεία ή άλλα σχετικά δεδομένα σας. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι υποχρεωτικό να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε από τα κανάλια κρατήσεών μας, επομένως έχετε την ελευθερία να αποφασίσετε αν θα τις παρέχετε ή όχι


Τι συμβαίνει με τα δεδομένα που ανήκουν σε παιδιά;

Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για ανηλίκους, όπως περιγράφεται στην ενότητα Γενικοί όροι και προϋποθέσεις.

Οι ανήλικοι μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Οι περιορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε δεδομένα θα ήταν ως μέρος μιας κράτησης, της αγοράς άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή σε άλλες εξαιρετικές περιστάσεις (όπως δυνατότητες που απευθύνονται σε οικογένειες).

Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα ενός παιδιού χωρίς την έγκυρη συναίνεση ενός γονέα ή κηδεμόνα, θα τα διαγράψουμε.


Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτους

Λαμβάνουμε νόμιμα δεδομένα σχετικά με εσάς από επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλες ανεξάρτητα τρίτα μέρη.

π.χ. δεδομένα επαφών, όπως email, δεδομένα αγοράς ή δημογραφικά δεδομένα.

Ποιοι θα είναι οι παραλήπτες των δεδομένων σας;

Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους, οι οποίοι συνήθως μπορεί να ενεργούν ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων ανάλογα με τις περιστάσεις (π.χ. ανάλογα με τους σκοπούς και τον τύπο των δεδομένων που επεξεργάζονται, τη σχέση με αυτούς, με εσάς και εμάς, τις ευθύνες τους σύμφωνα με τη νομοθεσία κ.λπ.). Παρουσιάζουμε παρακάτω τις κύριες κατηγορίες τρίτων.

Πάροχοι υπηρεσιών

Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Θα ορίσουμε και θα ρυθμίσουμε τη μεταφορά ή επεξεργασία δεδομένων συμβατικά, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

 • Πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών με τον οποίο κάνατε κράτηση #Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. αεροπορικές εταιρείες ή αερομεταφορείς, ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτική ασφάλιση, πάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης αξιώσεων, ταξιδιωτικοί επιχειρηματικοί συνεργάτες κ.λπ.). Στην Πλατφόρμα μας ενδέχεται να παρέχονται υπηρεσίες πλήρως ή εν μέρει από τους ταξιδιωτικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες μας. Θα ισχύουν οι Δηλώσεις απορρήτου των ταξιδιωτικών επιχειρηματικών συνεργατών και, σε αυτήν την περίπτωση, θα βρείτε έναν σύνδεσμο που θα οδηγήσει στον ιστότοπό τους στο κανάλι κρατήσεων.
 • Άλλοι πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητοι ή παρέχουν προστιθέμενη αξία για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας #Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων #Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων (π.χ. τα παγκόσμια συστήματα διανομής ή τα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων, τα πρακτορεία κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι μηχανές μετα-αναζήτησης στα ταξίδια κ.λπ.). Καθιστούν εφικτή την παροχή των υπηρεσιών μας και μας βοηθούν να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις στην καλύτερη τιμή.
 • Εργαλεία εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών #Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων (π.χ. εργαλεία επικοινωνίας πελατών, πάροχοι τηλεφωνικού κέντρου κ.λπ.). Συνεργαζόμαστε με τους παρόχους και τα εργαλεία υποστήριξης πελατών, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που δεχόμαστε και να διαχειριστούμε τις επικοινωνίες μαζί σας, εάν είναι απαραίτητο.
 • Υπηρεσίες πληρωμών και πρόληψης απάτης #Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών, τράπεζες, υπηρεσίες πρόληψης απάτης και διαχείρισης επιστροφής χρημάτων κ.λπ.). Όταν πληρώνετε στην Πλατφόρμα μας (όπως και σε οποιαδήποτε άλλη), πρέπει να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη σειρά τεχνικών εργασιών, προτού η τράπεζά σας αποδεχθεί το αίτημα πληρωμής και λάβουμε σχετική ενημέρωση. Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για τον εντοπισμό κινδύνων απάτης.
 • Υπηρεσίας ασφάλειας πληροφοριών #Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων. Συνεργαζόμαστε με υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών για την προστασία των δεδομένων σας.
 • Πάροχοι υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών #Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ιστότοπου). Μας βοηθούν να σας παρέχουμε μια διαθέσιμη και ασφαλή Πλατφόρμα.
 • Λύσεις λογισμικού και προγραμματιστές #Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων. Οι λύσεις λογισμικού και οι προγραμματιστές μας βοηθούν να εργαζόμαστε καθημερινά και να συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης #Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων. Μας παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα για να κατανοήσουμε τη χρήση που πραγματοποιείται στην Πλατφόρμα μας, να δούμε αν υπάρχουν σφάλματα ή να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
 • Λύσεις διαχείρισης σχέσεων πελατών και μάρκετινγκ #Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων #Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε προσαρμοσμένες εμπορικές επικοινωνίες. Ορισμένοι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών μας βοηθούν επίσης να εμφανίζουμε προσαρμοσμένες διαφημίσεις σε όλο το διαδίκτυο.
 • Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης #Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Όταν συνδέεστε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνετε κλικ στο κουμπί "μου αρέσει!" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι ενσωματωμένο στις Πλατφόρμες μας μέσω των πρόσθετων, ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδράσετε μαζί μας, τα δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ της εταιρείας μας και των παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. τα ονόματα χρηστών, η διεύθυνση email, οι εικόνες προφίλ, η επαφή σας κ.λπ.).
 • Χρηματοοικονομικές, διοικητικές και νομικές υπηρεσίες και εργαλεία #Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων #Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. λογιστικά συστήματα, πάροχοι νομικών υπηρεσιών, εισπρακτικές υπηρεσίες, εταιρικές ασφαλίσεις κ.λπ.).


Οι εταιρείες του ομίλου μας

Κοινοποιούμε τα δεδομένα σας στις εταιρείες του ομίλου μας για εσωτερικούς σκοπούς που σχετίζονται με τη συγκέντρωση της διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, συγκεντρώνουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω της ισπανικής θυγατρικής eDreams International Network, SLU, η οποία λειτουργεί ως κοινός Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ως η βασική υπηρεσία για θέματα προστασίας δεδομένων.

Ο όμιλος των επιχειρήσεων μας έχει μια κοινή Πολιτική προστασίας απορρήτου που ισχύει για όλο τον όμιλο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται εντός του ομίλου μας πραγματοποιείται με το ίδιο επίπεδο απαιτήσεων ασφαλείας και θα υποβάλλεται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Αρμόδιες αρχές

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, στον βαθμό που αυτό απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη εγκληματικών πράξεων και απάτης, ή εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε για διαφορετικό λόγο. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα λειτουργήσουν ως #Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

Ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουμε περαιτέρω τα δεδομένα σας στις αρμόδιες αρχές για να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή τις ιδιοκτησίες μας ή τα δικαιώματα και τις ιδιοκτησίες τρίτων.


Άλλοι

(με την πλήρη ενημέρωση και με τη συναίνεσή σας για τη γνωστοποίηση, κατά περίπτωση).

Οι εν λόγω αποδέκτες ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, κάτι που συνεπάγεται διεθνείς μεταφορές δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Security Μέτρα ασφαλείας

Αν και καμία διαδικτυακή υπηρεσία δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια, σχεδιάζουμε τα συστήματα και τις συσκευές μας έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και το απόρρητό σας. Εργαζόμαστε για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για την πρόληψη κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των παρακάτω.

 • Εφαρμόζουμε ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων, όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, κατά το χειρισμό δεδομένων πληρωμών, συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα ασφάλειας δεδομένων καρτών πληρωμών (PCI DSS) ή όταν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές Πλατφόρμες μας, τα δεδομένα σας αποστέλλονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης με χρήση του πρωτοκόλλου ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου (HTTPS), το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα σας στο διαδίκτυο, αποφεύγοντας έτσι οποιονδήποτε προσπαθεί να κλέψει τα στοιχεία σας κατά τη μεταφορά.
 • Εργαζόμαστε για να παρέχουμε εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας. Έχουμε στη διάθεσή μας φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση και αποκάλυψη των δεδομένων σας. Με τις διαδικασίες ασφαλείας μας ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν σας παράσχουμε εμπιστευτικές πληροφορίες, ενώ οι Πλατφόρμες μας προσφέρουν δυνατότητες ασφαλείας που προστατεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και απώλεια δεδομένων.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσουμε εγκαίρως τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος.
 • Εφαρμόζουμε μια διαδικασία τακτικού ελέγχου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.


Διαδικασίες διατήρησης

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα θεωρούμε απαραίτητο προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, να επιλύουμε τις διαφωνίες με οποιοδήποτε μέρος και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως απαιτείται, ώστε να μπορούμε να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων). Όλα τα δεδομένα σας που διατηρούμε θα υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Συνήθως, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη μέγιστη περίοδο των πέντε ετών από το τελευταίο σας ταξίδι ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετική με αυτό ή από την τελευταία σας ενέργεια ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό σας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Ενδέχεται να ισχύουν και άλλοι ειδικοί όροι, όπως η μέγιστη διάρκεια τριών ετών για σκοπούς λογοδοσίας σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων ή η μέγιστη διάρκεια δέκα ετών για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς.

Εάν μας δώσετε τη διεύθυνση email σας, αλλά δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την κράτησή σας, θα διατηρήσουμε τη διεύθυνση email σας μόνο προσωρινά και, σε κάθε περίπτωση, για μέγιστη περίοδο επτά ημερών, για να σας βοηθήσουμε με την κράτηση, εάν εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε.

Για τους σκοπούς των προσαρμοσμένων προσφορών, θα λαμβάνετε περιοδικά προσφορές μέσω email από εμάς και σε κάθε email, θα υπάρχει ένας σαφής και εύκολος τρόπος κατάργησης της εγγραφής σας και, συνεπώς, θα μπορείτε να εμποδίσετε αυτόν τον τύπο επεξεργασίας. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας.Σχετικά με τη διάρκεια των Cookies, ανατρέξτε στην Ειδοποίηση για τα cookies.


Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Οι διακομιστές μας βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, για να διευκολύνουμε τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας (δηλαδή μέσω παρόχων υπηρεσιών), η διαβίβαση των δεδομένων σας στους αποδέκτες που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνει μεταφορές των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες, των οποίων η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να μην είναι τόσο περιεκτική όσο οι νομοθεσίες των χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις μεταφορές σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες, βασιζόμαστε στην απόφαση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας, στις κατάλληλες εγγυήσεις ή στην εξαίρεση της (προσυμβατικής) αναγκαιότητας ή οποιασδήποτε άλλης ανάγκης που μπορεί να ισχύει κατά καιρούς.

Οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών (όπως η αεροπορική εταιρεία) που ενεργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τη δική του Δήλωση απορρήτου και θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
br>Η αποκάλυψη των δεδομένων σας θα γίνεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με βάση το γεγονός ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες εγγυήσεις (συγκεκριμένα, οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας του απορρήτου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων.


Ποιες περαιτέρω προσπάθειες μπορείτε να κάνετε εύκολα για την προστασία των δεδομένων σας;

Καταβάλλουμε σοβαρές προσπάθειες για τη φροντίδα και την προστασία των δεδομένων σας όταν τα μοιράζεστε μαζί μας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο διατήρησης των δεδομένων σας από πλευράς σας.

Μην κοινοποιείτε το αναγνωριστικό κράτησης

Όταν κάνετε κράτηση, θα σας δοθεί ένα αναγνωριστικό κράτησης. Αυτή η αναφορά θα συμπεριληφθεί στο email επιβεβαίωσης της κράτησής σας.

Διατηρείτε πάντα το αναγνωριστικό κράτησης εμπιστευτικό. Εάν κάνετε κοινή χρήση με τρίτα άτομα, ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εάν ταξιδεύετε με άλλους και δεν θέλετε να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της κράτησής σας, συνιστάται να πραγματοποιήσετε την κράτησή σας ξεχωριστά. Για παράδειγμα, σας συνιστούμε να μην κοινοποιείτε αυτά τα δεδομένα ή άλλα που σχετίζονται με το ταξίδι σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μην κοινοποιείτε τα δεδομένα του λογαριασμού σας σε κανέναν και χρησιμοποιείτε έναν μοναδικό και ισχυρό κωδικό πρόσβασης

Για να βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο λογαριασμό σας στις Πλατφόρμες μας είναι ασφαλής, μην κοινοποιείτε τα δεδομένα σύνδεσής σας σε κανέναν.

Όταν ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας στις Πλατφόρμες μας, φροντίστε να αποσυνδεθείτε, εάν κάποιος άλλος πρόκειται να αποκτήσει πρόσβαση στη συσκευή σας. Αποφύγετε τη σύνδεση με το λογαριασμό σας από μη αξιόπιστες συσκευές ή δίκτυα όπως αυτά σε ξενοδοχεία, βιβλιοθήκες ή καφετέριες που προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες. Αν το κάνετε, μην ξεχάσετε να αποσυνδεθείτε μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Είναι σημαντικό να προστατευτείτε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων στον κωδικό πρόσβασης και στις συσκευές σας. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν μοναδικό ισχυρό κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας, τον οποίο δεν χρησιμοποιείτε για άλλους διαδικτυακούς λογαριασμούς και να τον ανανεώνετε ανά εύλογα χρονικά διαστήματα, όπως μία φορά τον χρόνο. Οι κακόβουλοι παράγοντες ενδέχεται να προσπαθήσουν να συνδεθούν στον λογαριασμό σας, χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια που έχουν κλαπεί από άλλες υπηρεσίες (που δεν σχετίζονται με εμάς).

Φυσικά, ακολουθήστε την ίδια προσέγγιση για τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, χρησιμοποιώντας μοναδικά ισχυρά διαπιστευτήρια (όπως το ασφαλές σημείο επαφής μας για την αποστολή "συνδέσμου επαναφοράς κωδικών πρόσβασης").

Να είστε προσεκτικοί και να προστατευτείτε από διαδικτυακές απάτες και το "ηλεκτρονικό "ψάρεμα"

Ελέγχετε πάντα τον αποστολέα των email και τους συνδέσμους ή τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτά. Εάν δεν τα εμπιστεύεστε ή έχετε αμφιβολίες, μην ανοίγετε τα συνημμένα αρχεία και μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους.

Υπάρχει ένας ευρέως διαδεδομένος τύπος διαδικτυακής απάτης, γνωστός ως "ηλεκτρονικό "ψάρεμα", με στόχο την παράνομη απόκτηση των δεδομένων σας μέσω απάτης ή με την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή σας και την κλοπή των αποθηκευμένων διαπιστευτηρίων σας.

Τα "ηλεκτρονικό ψάρεμα" είναι ανεπιθύμητα email που σας οδηγούν να εισαγάγετε ή να επιβεβαιώσετε τους κωδικούς πρόσβασης ή τα στοιχεία της τράπεζάς σας σε μια πλαστή ή κλωνοποιημένη διαδικτυακή τοποθεσία. Επίσης, προσπαθούν να σας οδηγήσουν στη λήψη εγγράφων με κακόβουλο λογισμικό ή να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή σας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κλοπή των στοιχείων σας, όπως τα διαπιστευτήριά σας.

Αυτοί οι απατεώνες προσποιούνται ότι είναι κάποιος της εμπιστοσύνης σας, μια ευκαιρία, κάποιος που χρειάζεται επείγουσα δράση από εσάς κ.λπ.

Να θυμάστε ότι δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ούτε θα ζητήσουμε δεδομένα ή οποιεσδήποτε ενέργειες από εσάς μέσω της εφαρμογής WhatsApp. Εάν κάποιος επικοινωνήσει μαζί σας μέσω του WhatsApp ή παρόμοιου συστήματος επικοινωνίας, αναφέροντας ότι είμαστε εμείς, μην βασίζεστε σε αυτό, αποκλείστε τον και εξετάστε το ενδεχόμενο να το αναφέρετε στην αστυνομία.

Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό λογισμικό

Ίσως θέλετε να κάνετε λήψη των εφαρμογών μας από εναλλακτικές αγορές. Οι εφαρμογές σε αυτές τις αγορές δεν αποστέλλονται από εμάς, επομένως ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιείται για την κλοπή των διαπιστευτηρίων σας.

Χρησιμοποιήστε μόνο τις επίσημες εφαρμογές του Google Play ή του Apple Store.

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα δεδομένα σας;

Θέλουμε να έχετε τον έλεγχο του τρόπου χρήσης των δεδομένων σας από εμάς. Μπορείτε να το κάνετε με διαφορετικούς τρόπους:

Διαχείριση των δεδομένων του λογαριασμού σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε ορισμένα από τα δεδομένα σας μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας ή του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.


Άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων

Διόρθωση των δεδομένων σας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα σχετικά με εσάς (και τα οποία δεν μπορείτε να ενημερώσετε μόνοι σας με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή μέσω των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών μας).

Πρόσβαση ή μεταφορά των δεδομένων σας

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας και αντίγραφα αυτών των δεδομένων.

Ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχαναγνώσιμη μορφή, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Διαγραφή ή αποκλεισμός των δεδομένων σας

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να τα διαγράψουμε λόγω του γεγονότος ότι η επεξεργασία δεδομένων ενδέχεται να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ μας, για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα (δηλαδή πρόληψη της απάτης, ενίσχυση της ασφάλειας), για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. νομικές αναφορές, υποχρεώσεις ελέγχου). Εν πάση περιπτώσει, θα τα διαγράψουμε αμέσως μόλις μπορέσουμε να το κάνουμε. Επειδή προστατεύουμε τις υπηρεσίες μας από τυχαία ή κακόβουλη απώλεια και καταστροφή, τα υπόλοιπα αντίγραφα των δεδομένων σας ενδέχεται να μην καταργηθούν από τα συστήματα αντιγράφων ασφαλείας μας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (εντός μιας εβδομάδας).

Διαφωνία ή περιορισμός της χρήσης των δεδομένων σας

Ενδέχεται να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για συγκεκριμένους σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ), όπου η επεξεργασία αυτή βασίζεται σε έννομο συμφέρον, όπως, για άμεσο μάρκετινγκ. Εάν έχετε αντίρρηση σε μια τέτοια επεξεργασία, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για τους σκοπούς αυτούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία ή εάν η εν λόγω επεξεργασία απαιτείται για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ανάκληση της συναίνεσής σας

Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση τη συναίνεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, καθορίζοντας ποιον τύπο συναίνεσης ανακαλείτε. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε δραστηριότητας επεξεργασίας βάσει της εν λόγω συναίνεσης πριν από την ανάκλησή της.

Ασκήστε τα δικαιώματά σας μέσω της Φόρμας για το απόρρητο.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Ισπανική αρχή προστασίας δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

Ειδικές περιφερειακές διατάξεις

Ανάλογα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες. Ελέγξτε εάν ισχύει.

Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Αντιπρόσωπός μας στη Βρετανία είναι η Opodo Limited με αριθμό φορολογικού μητρώου 766445988.
br>Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της PΦόρμας για το απόρρητο για να ασκήσετε ένα συγκεκριμένο δικαίωμα ή για άλλα σχόλια ή προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.


Ηνωμένες Πολιτείες

Ανάλογα με την πολιτεία στην οποία κατοικείτε, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί νόμοι (όπως η Καλιφόρνια ή η Βιρτζίνια).
br>Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας για το απόρρητο , για να ασκήσετε ένα συγκεκριμένο δικαίωμα ή για άλλα σχόλια ή προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Επιτρέπουμε σε τρίτους να συλλέγουν τα δεδομένα σας μέσω των Πλατφορμών μας και να τα μοιράζονται με τρίτους για τους επιχειρηματικούς σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ στις Πλατφόρμες μας και αλλού με βάση τις διαδικτυακές δραστηριότητες των χρηστών με την πάροδο του χρόνου και σε όλες τις Πλατφόρμες, υπηρεσίες και συσκευές). Να θυμάστε ότι μπορείτε να αποκλείσετε ορισμένα Cookies, για τους σκοπούς αυτούς, όπως περιγράφεται στην Ειδοποίηση για τα cookies.

Ενημερώσεις και προηγούμενες εκδόσεις

Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση απορρήτου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι παραμένει ενημερωμένη. Μην διστάζετε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα και θα γνωρίζετε ακριβώς τι συμβαίνει. Θα σημειώνουμε την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν οι τελευταίες αναθεωρήσεις της παρούσας Δήλωσης απορρήτου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας και τυχόν αναθεωρήσεις θα τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους κι εξής.

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2021

ª
F
Λυπούμαστε. Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στη σελίδα που ζητήσατε.
- Εάν γράψατε τη διεύθυνση χειροκίνητα, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή. - Εάν κάνατε κλικ σε κάποιον σύνδεσμο για να μεταβείτε εδώ, μάλλον υπάρχει κάποιο σφάλμα στον σύνδεσμο - Εάν μεταβήκατε σε αυτόν τον ιστότοπο κάνοντας κλικ σε κάποιον σύνδεσμο, ίσως το χ
Θα θέλατε την κάρτα επιβίβασης;
Αυτόματο check-in, ενημερώσεις για την κατάσταση της πτήσης σε πραγματικό χρόνο και όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για το ταξίδι σας μόνο μέσω της εφαρμογής
Θέλετε βοήθεια;
r
Θέλετε βοήθεια;